Productie van zaaigoed

De productie van zaaigoed vereist technisch expertise en een nauwkeurige monitoring. Betrouwbare teeltgegevens zijn daarbij onmisbaar. Sencrop helpt u met precieze, gedetailleerde weer metingen uw productie in goede banen te leiden.

Organisatie van werkzaamheden

Bijhouden van irrigatie

Delen van gegevens (uit het verleden en in realtime)

Schatting van de productie

hero-semence
icon-seeds

DE UITDAGINGEN

Anticiperen op risico's en verbeteren van werkmethoden

De zaaigoedbranche kent talloze spelers (selecteurs en ontwikkelaars, vermeerderaars en zaadtelers, enzovoort), die allemaal de hoogste kwaliteit en een optimaal rendement van landbouwzaden nastreven. Een doorlopende en gedetailleerde monitoring van de weersomstandigheden maakt het mogelijk om risicodrempels te bepalen en op het juiste moment in actie te komen.

icon-climate

Klimaatrisico's

Steeds vaker doen zich extreme weersomstandigheden voor die de productie van zaaigoed in gevaar kunnen brengen. Hagel, zware regenbuien en perioden van droogte vormen ernstige risico's, die een goede inschatting en tijdige anticipatie vereisen.

icon-rouille

Ziekten

Regen, luchtvochtigheid en temperatuur zijn sleutelfactoren waar het ziekterisico's betreft. Oplettendheid is vereist om de kwaliteit en het rendement van geproduceerd zaaigoed te verbeteren.

icon-frost

Vorst

Temperaturen onder nul zijn schadelijk voor veel gewassen en met name voor bepaalde groentezaden. Hoe groot de schade precies is hangt af van de intensiteit van de periode, het soort gewas en het stadium waarin de teelt zich bevindt. Al met al is het noodzakelijk om waakzaam te blijven.

icon-irrigation

Irrigatie

Dankzij een optimaal waterbeheer kan het gewas zich vanaf het kiemen tot het oogsten, zonder overmatig waterverbruik, goed ontwikkelen.

icon-growth

Volgen van de groei

De temperatuursom (groei-graaddagen) is een nuttige rekenmethode om de gewasontwikkeling te evalueren en tekortkomingen te achterhalen.

icon-yield

Inschatten van de productie

Voor het juist kunnen inschatten en bepalen van het succes van zaaigoed is degelijke kennis nodig van de weersomstandigheden waaraan het gewas wordt blootgesteld.

CASUSSTUDIE

Gewasmonitoring tijdens de productie van zaaigoed

De productie van hoge kwaliteit zaaigoed vereist een optimaal beheer van het groeimilieu en de teeltgezondheid door middel van voortdurend monitoren.

Beheer van de watervoorraad

Irrigatie is essentieel voor de productie van talloze soorten hoogwaardig zaaigoed, zoals maïs. Belangrijke succes factoren zijn: water geven op het juiste moment, de juiste hoeveelheid en plaats.

De tools van Sencrop maken een gecontroleerde irrigatie mogelijk en optimaliseren het waterverbruik op uw percelen.

Som van de totale neerslag
Speciale besluitvormingstools voor irrigatie
Voorspellingen voor 7 dagen

media-water

Organiseren van uw werkzaamheden (testen, vermeerderen, enz.)

Of het nu gaat om aardappels, maïs, tarwezaden of elk ander zaaigoed. Een belangrijke succesfactor voor uw teelt is het vaststellen van de juiste interventieperiode. Op basis van de metingen van Sencrop-weerstations, die met alle belanghebbenden kunnen worden gedeeld, kunt u risico's vaststellen, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Realtime weersgegevens
Professioneel mobiel weerstation: geschikt voor rotatie
Systeem van weerswaarschuwingen en -voorspellingen
media-dst-connection-agri

Anticiperen van de oogstdatum

Het inschatten van de productie en het anticiperen op de oogstdatum is van cruciaal belang om de kwaliteit en de juiste opslag van het zaad te waarborgen. De metingen van de online Sencrop-weerstations helpen u de rijpheid van uw gewassen te beoordelen en het beste moment te kiezen voor de oogst. Deze metingen kunnen worden gekoppeld aan diverse besluitvormingstools waarmee u de teeltontwikkeling kunt volgen en de oogstdatum kunt bepalen.

Oogst: luchtvochtigheidsgraad en neerslagverwachtingen
Teeltfase en rijpheid van gewassen: cumulatieve temperaturen
Gewasontwikkeling: groei-graaddagen
media-content-2-cereale-nl

Advies modules

Voor een nog specifiekere monitoring voor elk soort gewas kunnen de gegevens van de Sencrop-stations worden geïmplementeerd in besluitvormingstools of in een monitoringsysteem voor het plannen van werkzaamheden:

dacom-dst-icon
Advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (waar, wanneer, welk product).
agrovision-dst-icon
Eenvoudige registratie van de teelt, raadgeving voor fytosanitaire behandelingen op het beste moment en in de beste omstandigheden, dankzij zijn tool (Gewis)
corhize-dst-logo
Een globale visie houden op het waterbeheer van een perceel, een landbouwbedrijf of een grondgebied. Steun voor irrigatie
media-oad-seed

Bedrijven vertrouwen op ons

Talloze partners in de zaaigoedbranche vertrouwen op ons en werken al met ons samen

Syngenta logo
KWS-logo
Bayer-logo-b&w

Probeer de applicatie voordat u zich inschrijft!

14 dagen gratis testen

Toegang tot de gegevens van de 2 dichtstbijzijnde stations

Geen verbintenis

Trial-app-screen-NL